ὑπερ-θέσιμος

[1196] ὑπερ-θέσιμος, , sc. ἡμέρα, der Fasttag, der mit dem Essen überschlagen wird, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1196.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: