ὑπερ-θερμαίνω

[1196] ὑπερ-θερμαίνω, übermäßig erwärmen; Hippocr.; pass., Arist. probl. 1, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1196.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: