ὑπερ-θρώσκω

[1197] ὑπερ-θρώσκω (s. ϑρώσκω), überspringen, darüber wegspringen; ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερϑορέονται, fut., Il. 8, 179; ὑπέρϑορον ἑρκίον αὐλῆς 9, 476; οὔτ' ἄρ' ὑπερϑορέειν σχεδόν 12, 53, u. öfter; τὸ ἕρκος ὑπερϑορέειν, οὐ δυνάμενον τὰς ϑύρας ἀνοῖξαι, ὑπερϑορόντα δέ Her. 6, 134; τοὺς ἀνϑρώπους 2, 66; ὑπερϑοροῦσα πεδίον Aesch. Ag. 288; ὑπερϑορὼν πύργον λέων, 801; κάπνον πόλεως τόνδ' ὑπερϑρώσκονϑ' ὁρῶ Eur. Hec. 823; ὑπὲρ ἕρκος Solon bei Dem. 19, 255.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1197.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: