ὑπερ-θυρίς

[1197] ὑπερ-θυρίς, ίδος, ἡ, = Vorigem (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1197.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika