ὑπερ-ισθμίζω

[1197] ὑπερ-ισθμίζω, über eine Landenge ziehen od. bringen, πλοῖα, Pol. 4, 19, 1. 5, 101, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1197.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: