ὑπερ-κατα-βαίνω

[1197] ὑπερ-κατα-βαίνω (s. βαίνω), darüber hinabsteigen, übersteigen, τοὶ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ, über die Mauer, Il. 13, 50. 87.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1197.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika