ὑπερ-κορέω

[1198] ὑπερ-κορέω (s. κορέννῡμι), ion. statt ὑπερκορέννῡμι, Einen womit übersättigen, überfüllen, τινά τινος, Theogn. 1154.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1198.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: