ὑπερ-κτάομαι

[1198] ὑπερ-κτάομαι (s. κτάομαι), darüber od. noch dazu sich erwerben, πολύ τι κακῶν ὑπερεκτήσω, viel Unglück hast du dir durch eigene Schuld zugezogen, Soph. El. 210.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1198.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: