ὑπερ-κυβιστάω

[1198] ὑπερ-κυβιστάω, sich kopfüber in Gefahr stürzen, Pol. 28, 6, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1198.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: