ὑπερ-κόσμιος

[1198] ὑπερ-κόσμιος, überweltlich, überirdisch, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1198.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: