ὑπερ-μαίνομαι

[1198] ὑπερ-μαίνομαι (s. μαίνομαι), pass., übermäßig rasen, Ar. Ran. 775.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1198.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: