ὑπερ-μεθύσκομαι

[1198] ὑπερ-μεθύσκομαι (s. μεϑύσκομαι), pass., übermäßig trunken sein, Her. 2, 121, 4 u. Sp., wie Ath. IV, 145 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1198.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: