ὑπερ-μενέω

[1198] ὑπερ-μενέω, nur im part. praes. gebräuchlich, ἄνδρες ὑπερμενέοντες, Od. 19, 62, = ὑπερμενέες, von den Freiern, im tadelnden Sinne.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1198.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: