ὑπερ-νεωλκέω

[1199] ὑπερ-νεωλκέω, Schiffe über Land ziehen; Strab. 8, 2, 1; Pol. 8, 36, 12; Plut. Ant. 69.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: