ὑπερ-νε-ολκέω

[1199] ὑπερ-νε-ολκέω, schlechte Schreibart für ὑπερνεωλκέω, Pol. 8, 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: