ὑπερ-ξηραίνω

[1199] ὑπερ-ξηραίνω, übermäßig trocknen, pass., Arist. meteor. 1, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: