ὑπερ-ουσιότης

[1200] ὑπερ-ουσιότης, ητος, ἡ, übersubstantielles Wesen, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1200.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: