ὑπερ-παγής

[1200] ὑπερ-παγής, ές, überaus frostig; τὸ ὑπερπαγές, übergroßer Frost, Xen. Cyn. 8, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1200.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: