ὑπερ-περισσεύω

[1200] ὑπερ-περισσεύω, auch als dep. med., mehr als überflüssig woran haben, N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1200.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: