ὑπερ-πο-λογέομαι

[1191] ὑπερ-πο-λογέομαι, gew. mit aor. med., doch auch mit aor. pass., für Jem. sprechen, ihn vertheidigen; Her. 6, 136; Xen. Hell. 1, 7, 16; τῆς ὑποψίας Antipho 2 γ 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1191.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: