ὑπερ-προ-θῡμέομαι

[1201] ὑπερ-προ-θῡμέομαι, dep. pass., übermäßige Luft haben, bereit sein.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1201.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: