ὑπερ-πόντιος

[1201] ὑπερ-πόντιος, bei Dichtern auch 3 Endgn, über dem Meere, jenseits des Meeres gelegen, daher auch ausländisch, fremd, γλῶσσαν ὑπερποντίαν Pind. P. 5, 55; Aesch. Ag. 403 Suppl. 41; φοιτᾷς δ' ὑπερπόντιος, Soph. Ant. 781.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1201.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: