ὑπερ-ρέχω

[1202] ὑπερ-ρέχω (s. τρέχω), fut. ὑπερδραμῶ, Philetaer. [1202] bei Ath. X, 416 f. sonst ὑπερϑρέξω u. ὑπερδραμοῦμαι, im Laufen übertreffen. Eur. Hel. 1524; übh. übertreffen, überwinden, πενίην Theogn. 620; πῶς ὑπερδράμω τὰ κρείσσω Eur. Ion 973; ϑεὰς κάλλει Troad. 930. – Auch = ein Gesetz überschreiten, übertreten, ϑεῶν νόμιμα Soph. Ant. 451, wie φύσιος ϑεσμούς Opp. C. 1, 227.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1202-1203.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: