ὑπερ-σάρκωσις

[1201] ὑπερ-σάρκωσις, , das Ueberwachsen mit Fleisch, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1201.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: