ὑπερ-σεμνύνομαι

[1201] ὑπερ-σεμνύνομαι, med., sich übermäßig brüsten, stolz sein, Xen. Conv. 3, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1201.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: