ὑπερ-φερής

[1203] ὑπερ-φερής, ές, 1) hervorragend, dah. vortrefflich, ausgezeichnet. – 2) = ὑπερηφανής, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1203.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: