ὑπερ-φρονέω

[1204] ὑπερ-φρονέω, 1) über Einen hinausdenken, übermüthig, hochmüthig, stolz sein, τινί, auf Etwas, Her. 1, 199; absol., Aesch. Ag. 1009. – Dah. aus Stolz Etwas gering schätzen, verachten, ὑπερφρονήσας τὸν παρόντα δαίμονα Aesch. Pers. 811; τοὺς ϑεούς Ar. Nubb. 226; ἡμᾶς Thuc. 6, 68; Ggstz ϑαυμάζειν, 3, 39; γονέας Stob. Floril. 79, 50. – Gew. τινός; Eur. Bacch. 1324; Ar. Nubb. 1382; Plat. Phaedr. 258 b; Pol. 3, 18, 7 u. Sp. – 2) Jem. an Kenntnissen übertreffen, z. B. ἱστορίᾳ τὸν δῆμον, das Volk an Geschichtskenntnissen übertreffen, Aesch. 1, 141; – πάντα ὑπερφρονέω, überaus, sehr klug sein, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1204.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: