ὑπερ-φροντίζω

[1204] ὑπερ-φροντίζω, übermäßig besorgt sein, Heliod. 10, 29.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1204.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: