ὑπερ-φροσύνη

[1204] ὑπερ-φροσύνη, ἡ, = ὑπερφρόνησις, Plut. de unius dom. 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1204.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: