ὑπερ-ωνέομαι

[1205] ὑπερ-ωνέομαι (s. ὠνέομαι), übertheuer od. zu theuer kaufen, Themist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1205.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: