ὑπερ-όπτης

[1199] ὑπερ-όπτης, , Verächter, hoffärthiger Mensch; σφᾶς ἐςιδὼν πολλῷ ῥεύματι προςνισσομένους χρυσοῦ καναχῆς ὑπερόπτας Soph. Ant. 130, nach Herm. Conj. für ὑπεροπτίας;τῶν εἰωϑότων Thuc. 3, 38; u. Sp., wie Luc. Necyom. 14; Theocr. 22, 58.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: