ὑπερ-όρνυμαι

[1200] ὑπερ-όρνυμαι (s. ὄρνυμι), med., über Etwas entstehen, ἆται ὑπερορνύμεναι πόλει, Soph. O. R. 164, nach Zehlike's Verbesserung, s. Reisig enarr. Soph. O. C. 1485.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1200.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: