ὑπερ-όρᾱσις

[1199] ὑπερ-όρᾱσις, εως, ἡ, das Uebersehen, Verachten, LXX. u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: