ὑπερ-ῆλιξ

[1195] ὑπερ-ῆλιξ, ικος, ὁ, ἡ, über ein gewisses Alter hinaus, Sp., wie Luc. amor. 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1195.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: