ὑπνο-ποιός

[1207] ὑπνο-ποιός, Schlaf machend, einschläfernd, Ael. H. A. 16, 27.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1207.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: