ὑπο-βάθρα

[1210] ὑπο-βάθρα, ἡ, = Folgdm, Sp.; übertr., τῶν συλλογισμῶν S. Emp. pyrrh. 2, 166.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1210.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: