ὑπο-βλήδην

[1211] ὑπο-βλήδην, adv., 1) eigtl. darunterwerfend, bes. ein Wort, d. i. in die Rede fallend, die Rede unterbrechend, einwerfend, ὑποβλήδην ἠμείβετο Il. 1, 292, u. sp. D., wie Ap. Rh. 1, 699. – 2) untergeschoben, ἐτέκοντο Maneth. 6, 292. – 3) seitwärts blickend, H. h. Merc. 415, wo man das freilich angemessenere ὑποβλέβδην vermuthet hat, was sonst nicht vorkommt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1211.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: