ὑπο-βολιμαῖος

[1212] ὑπο-βολιμαῖος, untergeschoben, unächt, bes. von Kindern, = νόϑος, Plat. Rep. VII, 537 e; τὰ ὑποβολιμαῖα, sc. τέκνα, Her. 1, 137; Pol. 2, 55, 9; Luc. Mort. D. 16, 2 u. öfter, u. a. Sp.; übh. verfälscht, nachgemacht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1212.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: