ὑπο-βραχεῖν

[1212] ὑπο-βραχεῖν, einzeln stehender aor., darunter od. dabei krachen, Qu. Sm. 6, 335. 10, 72.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1212.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: