ὑπο-βρύχω

[1212] ὑπο-βρύχω, leise knurren, Ael. H. A. 4, 34, nach Conj. für ὑπόβραχυ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1212.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: