ὑπο-γαστρίζομαι

[1212] ὑπο-γαστρίζομαι, sich den Bauch ziemlich voll fressen; Aesop.; Poll. 2, 168.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1212.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: