ὑπο-γενειάζω

[1212] ὑπο-γενειάζω, Einen ans Kinn fassen u. dabei anflehen, τινά, Aesch. 1, 61.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1212.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: