ὑπο-γλυκαίνω

[1212] ὑπο-γλυκαίνω, ein wenig versüßen, übertr., ein wenig mit süßen Worten schmeicheln od. etwas freundlich stimmen, ῥηματίοις μαγειρικοῖς, Ar. Equit. 216.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1212.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: