ὑπο-γραμμός

[1213] ὑπο-γραμμός, , Vorschrift, Muster, Vorbild, N. T. u. a. Sp.;παιδικοὶ ὑπογραμμοί, Vorschriften für die Kinder, in denen sämmtliche Buchstaben des Alphabets in Wörter zusammengestellt waren; Clem. Al. hat drei solcher Formeln aufbewahrt, μάρπτε σφὶγξ κλὼψ ζβυχϑηδόν, – βέδυ ζὰμψ χϑὼ πλῆκτρον σφίγξ, und κναξζβὶ χϑύπτης φλεγμὼ δρόψ, deren letzte dem Thespis zugeschrieben wurde, vgl. Bentl. opusc. philol. p. 492.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1213.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: