ὑπο-γραφή

[1213] ὑπο-γραφή, , Unterschrift. – Klageschrift, Plat. Theaet. 172 e. – Entwurf, Grundriß od. Umriß von Etwas, erste flüchtige Andeutung, Bild, τενόντων ϑ' ὑπογραφαὶ μετρούμεναι εἰς ταὐτὸ συμβαίνουσι τοῖς ἐμοῖς στίβοις Aesch. Ch. 207; Plat. Rep. VIII, 548 d; σχήματος ἕνεκα καὶ ὑπογραφῆς Legg. V, 737 d; Ggstz τελεωτάτη ἀπεργασία, Rep. VI, 504 d; τῶν τόπων Pol. 5, 21, 7. – Das Untermalen der Augenlider, das Schminken, τῶν ὀφϑαλμῶν Xen. Cyr. 1, 3, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1213.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: