ὑπο-γυμνασι-άρχης

[1213] ὑπο-γυμνασι-άρχης, u. -αρχος, , ein Untergymnasiarch, Unteraufseher über die Gymnasien, s. Osann auctar. lex. p. 160.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1213.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: