ὑπο-δάμνημι

[1213] ὑπο-δάμνημι (s. δάμνημι), = Vorigem, pass. [1213] ὑποδάμναμαι, überwältigt werden, sich überwältigen lassen, Od. 3, 24. 16, 95.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1213-1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: