ὑπο-δέω

[1215] ὑπο-δέω (s. δέω), unterbinden, bes. im med. sich die Sohlen, Sandalen unter die Füße binden, κοϑόρνους ὑποδέεσϑαι Her. 1, 155. 6, 1. Bei Hom. immer nur ποσσὶ δ' ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα u. ä., was Einige als Tmesis hierherziehen wollen; ὑποδεῖσϑαι τὰς Λακωνικάς Ar. Eccl. 269, vgl. 36; u. ὑποδεδέσϑαι, Plat. Charm. 174 c; μέγιστα ὑποδήματα καὶ πλεῖστα ὑποδεδεμένον περιπατεῖν Gorg. 490 e; ἁπλαῖς ὑποδέδενται Dem. 54, 34; ὑποδεδεμένοι Xen. An. 4, 5, 14; Thuc. 3, 22; Sp., wie Luc. Gymnas. 32.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1215.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika