ὑπο-δείκνῡμι

[1214] ὑπο-δείκνῡμι (s. δείκνυμι), 1) unter der Hand, unvermerkt oder heimlich zeigen, versteckt andeuten, Her. 1, 189, zu verstehen geben; ἔσται οἷον ὑποδείκνυσι Xen. An. 5, 7, 12; ὑποδεικνύουσι Mem. 4, 3, 14. – 2) vorzeigen, ὄλβον, Her. 1, 32; anzeigen, durch Beispiele zeigen, Thuc. 4, 86; οἵους χρὴ εἶναι Isocr. 3, 57; ὑπέδειξε τοῖς νεωτέροις, δι' ὧν 5, 27; Pol. u. a. Sp. – Intrans., sich zeigen, darstellen, wobei man ἑαυτόν od. τὴν ἔμφασιν ergänzt, was Pol. 2, 17, 10 auch damit vrbdt; 2, 39, 2 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: