ὑπο-δειμαίνω

[1214] ὑπο-δειμαίνω, sich ein wenig wovor fürchten, τί, Her. 7, 104.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: